Orta Yüz Germe

Orta yüz bölgesindeki hacim kaybı ve yaşlanma sürecinde orta yüz yumuşak dokularının yer çekimi etkisi ile aşağı sarkması alt göz kapağının ve yüzün merkez bölgesinin görünümünü olumsuz etkiler.

Orta yüz; burnun yan komşuluğunda yer alan ve gözlerin tam altına denk gelen yüzün merkez bölgesidir. Her iki gözün dış kenarlarından aşağıya doğru dikey birer hat çizdiğimiz zaman, bu hatların arasında kalan bölgeye “orta yüz” denir.

Yerleşim itibari ile orta yüz bölgesi, en çok alt göz kapağı ile fonksiyonel ve estetik bir ilişki içerisindedir. Bu bölgenin anatomisinde bireysel farklılıklar gözlemlenebilir. Bu Bireysel farklılıkların en önemlisi elmacık kemiği anatomisindeki farklılıklardır. Kemik yapının güçlü olduğu bireyler orta yüz yaşlanmasına dirençlidir. Kemik yapının zayıf olduğu veya yumuşak dokunun kemiğe tutunma gücünün zayıf olduğu bireyler orta yüz yaşlanmasına yatkındır.

Orta yüz yaşlanması alt göz kapağı ile yanak geçişinde bir çukurlaşma, alt göz kapağının görsel olarak daha uzamış görünmesi, göz altı torbalarının ortaya çıkışı, göz yaşı oluklarının belirginleşmesi, alt yanak dolgunluğunun artması gibi belirtiler ile kendini gösterir. Yaşlanma sürecinde orta yüz bölgesindeki hacim kayıpları ve sarkmalar, orta yüz germe ameliyatları ile çözümlenebilmektedir.

Orta Yüz Germe Ameliyatı İçin Genel Bilgiler

Elmacık kemiğinin üzerinde yer alan dolgun görünümün kaybı ve yüzeyin düzleşmesi, yaşlanma sürecindeki kadınların rahatsız olduğu bir durumdur. Midface lift yani ortayüz germe ameliyatı orta yüz bölgesindeki bozulmuş hacim dağılımını düzeltirken sarkan dokuları gençliktekine daha yakın bir seviyeye yükseltir.

Orta yüz germe ameliyatında bu bölgedeki yumuşak dokular kemik zarının hemen altından gidilerek serbestleştirilir. Kemikten serbestleştirilen yumuşak doku, tam yukarı yönde ya da hafif yukarı ve çapraz yönde hareketlendirilir ve arzu edilen pozisyona kalıcı olarak tespit edilir. Orta yüz germe ameliyatı; genel anestezi altında yapılan ortalama da 2 ila 3 saat kadar süren, çoğu zaman hastane yatışı gerektiren bir ameliyattır.

“Orta yüz germe, yaşlanma belirtilerinin göz altında ve yüzün merkezinde yoğunlaştığı bireylerde estetik fayda sağlayan bir ameliyattır.”

Orta Yüz Germe Ameliyatı İçin Kimler İyi Birer Adaydır?

Orta yüz germe ameliyatı için en ideal adaylar 30 ila 50 yaş arasında kadın hastalardır. Orta yüz germe ameliyatını yüzde “kadınsı” bir dolgunluk yarattığı için erkek hastalarda uygulamıyorum. Orta yüz germe ameliyatının en sık endikasyonu; alt göz kapağı ve yanak yaşlanmasının kişinin kronolojik yaşına göre görsel olarak daha ileride olmasıdır. Orta yüz germe ameliyatını çoğu zaman alt göz kapağının görsel olarak uzadığı, torbaların çok belirgin olduğu ve yanak kitlesinin hacim olarak hem düşük olduğu hem de aşağıda olduğu durumlarda uygularız. Orta yüz germe ameliyatını temel olarak “genişletilmiş bir alt göz kapağı ameliyatıdır” diye de düşünebiliriz. Çünkü, orta yüz germe ameliyatına ihtiyacı olup da alt göz kapağında deformasyonu olmayan hasta, yok denecek kadar azdır. Bu durumun istisnası 30 yaş altı genç kadınlardır. Orta yüz ameliyatı; yapısal, gelişimsel ve genetik olarak orta yüzdeki kemik yapının zayıf olduğu veya orta yüzdeki kemik yüzeyin açılanmasının bozuk olduğu hastalar için idealdir.

“Alt göz kapağı yaşlanmanız yaşınızın çok ötesinde ise orta yüz germe ameliyatı tedavi planının bir parçası olabilir.”

Orta Yüz Germe Ameliyatının Teknikleri

Subsiliyer (Kirpik Dibi) Orta Yüz Germe

Orta yüz germe ameliyatında 3 temel yaklaşım vardır. Bunların arasında en sık kullandığımız teknik, alt göz kapağında kirpik dibinden yaptığımız bir kesi yardımıyla orta yüze ulaştığımız “subsiliyer” yaklaşımdır. Bunun sebebi alt göz kapağı ile orta yüz bölgesinin hem anatomik hem de fonksiyonel bir bütünlük arz etmesidir.

Alt göz kapağı ameliyatı bittikten sonra sonra gözün altındaki kemiğin üzerinden bir insizyon yapıp, kemik zarının altına inilir. Kemik zarının altından aşağı yönde ilerlenerek, ağız kenarına kadar bütün orta yumuşak dokusu, yüz kemiğinin üzerinden serbestleştirilir. Daha sonra orta yüzü yerinde tutan bağ doku katmanlarını gevşetilir ve bütün doku, bir blok olarak yukarı kaldırılır. Orta yüz germe ameliyatını alt göz kapağından yaptığımız zaman, serbestleştirdiğimiz bu dokuyu, gözün altındaki ve yanındaki kemik çerçeveye milimetrik delikler açarak tespit ediyoruz. Bu sayede çok kalıcı ve güçlü bir doku tespiti elde etmiş oluyoruz.

Şakak ve Ağız İçinden Kombine Yapılan Orta Yüz Germe Tekniği

Orta yüz germe ameliyatının ikinci tekniği ise şakak ve ağız içinden kombine yapılan yaklaşımdır. Bu yaklaşımda, alt göz kapağı kullanılmaz. Şakak bölgesinde saçlı derinin içerisinde 2-3 cm kesi yapılır ve bu kesiye karşılık gelecek şekilde ağız içerisinden 2-3 cm olarak bir kesi yapılır. Şakaktan aşağı, ağızdan yukarı doğru gidilir ve bu “diseksiyon” yani cerrahi ayrıştırma boşlukları, birbirleriyle birleştirilir. Burada serbestleştirilen orta yüz dokusunu, uzun askı dikişleri ile şakaktaki çiğneme kısmının dış zarına asıyoruz. Bu teknikte yüz, tamamen gözaltına doğru değil, birazcık yukarı doğru çapraz yönde hareket ediyor. Bu tekniğin avantajı; alt göz kapağının hiç açılmıyor olması ve dolayısı ile alt göz kapağı komplikasyonlarının görülmemesidir. Bu teknik sadece genç hastalarda uygundur.

Dezavantajı; etkisinin biraz daha zayıf olması ve alt göz kapağında deri/kas gevşekliği olan hastalarda bu sorunları çözümleyememesidir. Ağız içinden yapıldığı için enfeksiyon riski de taşıyabilmektedir.

Endoskopik Orta Yüz Germe

Orta yüz germe ameliyatında kullanılan 3. teknik ise “endoskopik” yaklaşımdır. Aslında yapılan ameliyat ilk 2 teknik ile aynıdır fakat kullanılan aletler farklıdır. Endoskopik orta yüz germe ameliyatında ameliyatın bazı aşamaları endoskop adını verdiğimiz bir özel mikro kamera sistemi ile görülerek gerçekleştirilir. Bu sayede ameliyatı daha küçük bir kesiden yapabilmek mümkün hale gelmektedir. Endoskopik ameliyatta “Endotine” adı verilen “emilebilen” tespit sistemlerini kullanarak, ağız içinde yaptığımız kesiye olan ihtiyacı azaltabiliyoruz.

“Doç. Dr. Ozan Bitik Orta yüz germe/Endoskopik yüz estetiği ameliyatları alanında, yüz estetiği üst ihtisasından ve kendi pratiğindeki geniş vaka serilerinden edinilmiş, ileri düzeyde ameliyat tecrübesine sahiptir."

 

 

Orta Yüz Germe Ameliyatına Hazırlık Süreci

Orta yüz germe ameliyatına hazırlanırken doktorunuzu tıbbi özgeçmişinizdeki tüm sorunlar ile ilgili bilgilendirmelidiniz. Kan sulandırıcı (antikoagülan) ilaç kullanımı söz konusu olan hastalarda bu ilaçların 1 hafta öncesinden kesilmesi büyük önem arz etmektedir. Apranax, vermidon, asprin gibi sık kullanılan ilaçlar bile kanama riskini arttırdığı için orta yüz germe ameliyatı öncesinde kullanılmaması gereken ilaçlar kategorisinde değerlendirilebilmektedir. Bu nedenle; orta yüz germe ameliyatı öncesinde kullanmak zorunda olduğunuz tüm ilaçlar hakkında doktorunuza ve anestezi uzmanınıza bilgi vermeyi ihmal etmeyin.

Ginseng, koenzim Q, multi-vitamin tabletler gibi destek ürünlerin kullanımını da yine bir süreliğine durdurmanız gerekiyor. Bunlara ek olarak keten tohumu içeren bitkisel ürünler, yeşil çay gibi ürünleri de belirli bir süre tüketmemeniz önerilmektedir.

Orta yüz germe ameliyatında iyileşmeyi ve anesteziyi olumsuz yönde etkileyen sigara da yine en az 3 hafta öncesinde bırakılması gerekenler listesinde yer alıyor. Hastaların ameliyat sonrası araç kullanması sakıncalı olacağı içinde mutlaka beraberinde araç kullanabilecek bir refakatçi getirmesi önerilmektedir.

Orta Yüz Germe Ameliyat Sonrası Süreç ve İyileşme

Orta yüz germe ameliyatı; yüz gençleştirme ameliyatları içerisinde iyileşme süreci en uzun olan ameliyatlardan birisidir. Ameliyat sonrasında yüzdeki şişlik, özellikle ilk 1 hafta, hastayı bütün sosyal faaliyetlerinden uzak tutacak ölçüde olabilir. Gözlerde çekik görünüm ve morluk görülebilir. İki hafta içerisinde morluk ve şişlikler giderek azalır ancak ikinci haftada halen elmacık kemikleri üzerindeki şişlik, kişinin sosyal hayata dönüşünü engelleyebilecek düzeyde olabilir.

Bu ameliyatlardan sonra kabaca 4 ila 6 hafta boyunca hastaların, işten ve sosyal hayattan bir nebze olsun uzak durması gerekebilir. Ağız içerisinden yapılan orta yüz germe ameliyatı sonrası rutin ağız gargaraları ve antibiyotik kullanımı gerekmektedir. Özellikle ağız içinde yapılan işlemlerde antibiyotik kullanım süresi, 1 hafta ila 10 güne kadar uzayabilir. Alt göz kapağından yapılan ameliyatlarda gözde hafif bir yanma batma hissi olabilir ve göz damlaları reçete edilir. Hasta konforu açısından genelde hastalar 1 gece hastanede yatırılır. Alt göz kapağında ve saçın içindeki dikişler ise 1 hafta içerisinde alınır. Birinci ve 3. ayda hasta, düzenli olarak kontrollere çağrılır.

Orta Yüz Germe Ameliyatının Alternatifleri Nelerdir?

Orta yüz germe ameliyatı adayları, çoğu zaman alt göz kapağı odaklı şikâyetler dolayısı ile ameliyatı düşünürler. Dolayısıyla alt göz kapağı estetik ameliyatları (alt blefaroplasti) orta yüz germe ameliyatının erken dönemde bir alternatifi olabilmektedir.

Alt göz kapağının iç yüzünden girilerek gözaltı torbalarının alınması (transkonjuktival alt blefaroplasti) ve yanak kitlesinin üst 1/2’lik kısmına yağ doku transferi, orta yüz germe ameliyatı kadar etkili olmasa da hastanın şikâyetlerini geçici olarak çözümleyebilecek bir alternatiftir.

Alt göz kapağı ameliyatının genişletilmiş formları, orta yüz germe kadar etkili olmasa da alt kapak/yanak geçişindeki çukurlaşmaları ve göz altı torbalarını düzeltebilir, orta yüzün yüzeysel doku katmanlarını gerginleştirebilir.

Orta yüz germe ameliyatını bir diğer alternatifi ise protez (implant) kullanımıdır. Özellikle iskelet yapısı zayıf erkek hastalar için uygun olan bu tedavi biçimi iskelet yapıyı destekler ve orta yüz bölgesinde erkeksi bir dolgunluk yaratır. İmplant kullanımı orta yüz germe ameliyatının bir alternatifi olabileceği gibi orta yüz germe ameliyatının sonuçlarını daha da ön plana çıkarmak amacıyla ameliyatın bir tamamlayıcısı olarak da kullanılabilmektedir.

Orta yüz germe ameliyatlarını; yüz germe, boyun germe, alt ve üst göz kapağı, yağ enjeksiyonu ile de sıkça kombinlemekteyiz.

Orta Yüz Germe Ameliyat Fiyatları

Orta yüz germe ücretleri; doktorun uzmanlığına, kullanılacak tekniklere, kombin ameliyatlara ve destek uygulamalara göre değişiklik göstermektedir. Kişinin ihtiyacını karşılayabilecek en iyi uygulamaların kombin şekilde yapılıyor olması hem sonuç açısından hem de hasta memnuniyeti açısından oldukça önemlidir. Ancak herkesin farklı bir yüz yapısı ve şikâyetleri olduğu için orta yüz germe fiyatları, kişiye göre de değişiklik göstermektedir.

Orta yüz germe operasyon ücretleri konusunda bilgi almak ve muayene için Doç. Dr. Ozan Bitik ile görüşebilirsiniz.

Orta Yüz Germe (midface lift) Ameliyatları hakkında daha detaylı bilgiye ulaşmak için web sitemizin BLOG bölümüne tıklayarak Doç. Dr. Ozan Bitik tarafından oluşturulan ve yüz estetiği alanında internetteki en kapsamlı Türkçe kaynaklardan birisi olan www.yeniyuzyenihayat.com ‘a erişebilirsiniz.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

alin-germe
Alın Germe

Alın germe/Kaş kaldırma ameliyatı alın bölgesinde yaşlanmaya bağlı belirtileri giderm…

Devamını Oku
alt-goz-kapagi-estetigi
Alt Göz Kapağı Estetiği

Alt göz kapağı estetiği ameliyatı, tıbbi adıyla alt blefaroplasti; alt göz kapakların…

Devamını Oku
cene-estetigi
Çene Estetiği

Çene, yüzün temel oranlarının en önemli belirleyicilerinden bir tanesidir. Klasik güz…

Devamını Oku