Yüz Germe Ameliyatı

Yüz germe ameliyatı yaşlanan yüzün görünümünü iyileştirmek için uygulanan bir cerrahi tedavidir. Yaşlanma sürecinde derinin yapısında bulunan kollajen, elastin, hyalüronik asit gibi bazı kritik proteinler azalır, hücre sayısında ve hücreler arası maddede azalma gözlenir. Bu süreçlerin bir sonucu olarak deri kalınlığını, esnekliğini, yüzey yapısını ve güzel görünümünü kaybeder. Yaşlanan deri kırışır ve sarkar. Deri sarkması en belirgin olarak yanaklarda, boyun bölgesinde ve kaşların dış kısımlarında gözlemlenir.

Her ne kadar yaşlanma sürecini durdurmanın veya geri çevirmenin bir yolu olmasa da yaşlanma sürecinde yüzümüzde ortaya çıkan istenmeyen değişimlerin estetik yüz ameliyatları ile iyileştirilebilmesi mümkündür.

Yüz germe ameliyatı yüz derisini gerginleştirir, sarakan yüz derisini toparlar, yüzün yumuşak dokularını gençliktekine daha yakın bir anatomik pozisyona taşır. Yüz germe ameliyatı yüzün tamamını kapsamaz. Temelde yanak bölgesi ve bu bölgenin komşuluğunda etkilidir. Yüzün tamamının yaşlandığı ve daha bütüncül tedavilerin gerektiği durumlarda yüz germe ameliyatını, göz kapağı estetiği (blefaroplasti), alın germe ameliyatı, boyun germe ameliyatı, orta yüz germe ameliyatı gibi diğer işlemlerle kombine etmek gerekebilir. Özetle yüz germe ameliyatı yüz gençleştirme ameliyatları ailesinin bir üyesidir.

“Yüz Germe Ameliyatı yanak çevresindeki yaşlanma belirtilerinin en etkili ve kalıcı tedavi şeklidir”

Yüz Germe Ameliyatı Kimler İçin Uygundur?

Yüz germe ameliyatı kendi takvim yaşından daha yaşlı gösteren bireyler için uygun bir ameliyattır. Yüz yaşlanması açısından incelendiğinde her yaş grubunun, o yaş grubunun ortalamasından daha genç veya daha yaşlı gösteren bireyleri vardır. Yüz germe ameliyatında hedef yanak sarkması açısından kendi yaş ortalamasının ilerisinde gösteren bireyleri yaş ortalamasının altındaki bir görünüme kavuşturmaktır.

Bu ameliyat için en uygun hastalar 40-60 yaş aralığında, iyi bir iskelet yapısına sahip olan, sağlıklı, sosyal açıdan aktif, gerçekçi beklentileri olan bireylerdir. Yüz germe ameliyatı en etkili olarak yanak bölgesini, yüzün alt kısımlarını, çene/boyun hattını düzeltir. Bu sebeple yaşlanmanın bu bölgelerde yoğunlaştığı hastalar için uygun bir tedavi seçeneğidir.

Yüz Germe Ameliyatı Hazırlığı

Yüz germe ameliyatına hazırlanırken doktorunuzu tıbbi özgeçmişiniz hakkında eksiksiz olarak bilgilendirmeniz gerekmektedir. Yüz germe ameliyatı öncesinde özellikle kan sulandırıcı ilaçların veya hastalıkların benzer biçimde kan pıhtılaşmasını arttıran durumların veya tedavilerin gözden geçirilmesi gerekmektedir. Yüz germe ameliyatı öncesinde sigara kullanmayı en az 3 hafta önceden bırakmanız gerekmektedir. Yüz germe ameliyatı öncesi hazırlık sürecinde standardize fotoğraflarınız çekilecek, tetkikleriniz yapılacak ve anestezi doktoruyla görüşeceksiniz. Yüz germe ameliyatının size verebilecekleri ile sizin ameliyat beklentilerinizin eşleşmesi ameliyattan memnun ayrılabilmeniz için oldukça önemlidir. Yüz germe ameliyatı öncesi hazırlık sürecinde işlem ile ilgi yazılı olarak son derece detaylı bir biçimde bilgilendirileceksiniz. Yüz germe ameliyatı genel anestezi altında yapılan ve hastane yatışı gerektiren bir işlemdir. Yüz germe ameliyatına hazırlanırken Doç. Dr. Ozan Bitik sizi süreç ile ilgili olarak detaylı bir biçimde bilgilendirecektir.

Yüz Germe Ameliyat Teknikleri

Yüz germe ameliyatı farklı teknikler ile gerçekleştirilebilir. Tüm yüz germe tekniklerinde ortak olan bazı özellikler bulunmaktadır. Yüz germe ameliyatının tüm tekniklerinde kulak önünden başlayıp kulak arkasındaki oluk boyunca ilerleyen bir ameliyat kesisi vardır. Bu kesi ile ameliyata başlandıktan sonra yüzün yumuşak dokuları zeminden kaldırılır. Bu aşamaya ayrıştırma (diseksiyon) denir. Ayrıştırma sonrasında yüzün yumuşak dokuları daha da esneklik kazanır. Bu esneklikten faydalanılarak yüz derisi ve sarkan yumuşak dokular daha genç görünüm sağlayacak bir pozisyona çoğu zaman yukarı ve hafifi arkaya doğru gerilir. Deri gerildiğinde oluşan ve kulak önündeki kesinin arkasına taşan deri fazlalığı alınır ve yumuşak dokular yeni yerlerinde cerrahi tespit teknikleri ile sabitlenir. Ameliyatın son aşamasında deride yapılan kesiler özenli bir biçimde estetik dikişler ile onarılır.

Yüz germe ameliyatlarında kullanılan bu kesiler geride birer ameliyat izi bırakır. Bu amelliyat izleri asla yok olmaz ve dikkatli bakıldığında her zaman görülebilir. Ancak anatomik geçiş hatlarında, kulak arkasında, saç içerisinde gizli oldukları için bir kez iyileşme süreci tamamlandıktan sonra sosyal hayatta ilk bakışta dikkat çekmezler.

Yüz germe ameliyatlarının neredeyse tamamında deri altında kan birikimini, ameliyat sonrası şişlik ve morluğu azaltmak için dren kullanırız. Drenler doku içindeki kanı dış bir hazneye tahliye eden ince ve yumuşak tüplerdir.

Yüz germe ameliyatlarının farklı tiplerinde; kesi uzunlukları, ayrıştırma düzlemleri, ayrıştırmanın kapsamı, doku hareket yönleri, doku tespit biçimleri, derin dokuların nasıl tedavi edildiği gibi faktörler değişkenlik gösterir. Yüz germe ameliyatının kişiye göre planlanması bu açıdan çok önemlidir.

Sık kullanılan yüz germe ameliyat teknikleri arasında aşağıdaki seçenekler sayılabilir.

Klasik Deri Altı (Subkütan) Yüz Germe

Klasik yüz germe ameliyatında saç içerisinden başlayan, kulak önü kıvrımı boyunca aşağı inen, kulak memesinden dönerek kulak arkasındaki oluk boyunca yukarı çıkan ve buradan arkaya açılanarak ensedeki şaçların içerisinde biten bir ameliyat kesisi kullanılır. Bu kesi yüz yaşlanmasının ileri evrelerindeki hastalar için en uygun deri işçiliğini sağlamaktadır. Yüz germe ameliyatında fazla derinin nasıl dağıtılacağı en önemli detaylardan birisidir. Klasik ameliyatın en güçlü yanı deri fazlasını geniş ve kapsamlı bir biçimde dağıtabilmesidir. Bu sebeple “mini yüz germe” varyantlarında sıkça görülen deri toplanma/dağılım/potlaşma bozuklukları klasik yaklaşımda görülmez.

Klasik yaklaşımda sadece deri gerilir ve derin dokulara herhangi bir müdahalede bulunulmaz. Bu teknik derinin ileri derecede gevşediği, sarktığı ve bollaştığı ancak derin doku katmanlarının (SMAS) yapısal olarak ince olduğu ileri yaştaki bireyler için uygun bir seçenektir. Bu teknikte deri üzerinde yüksek gerilim olduğu için gergin bir yanak konturu oluşturur. Yüzeysel kırışıklıkların tedavisinde en etkili seçenektir. Ancak ameliyat izleri bu gerilimden dolayı bir miktar genişleyebilir. Klasik teknikte deri ayrıştırma yüzün merkezine ne kadar ilerletilirse sonuç o kadar etkili olacaktır ve ağız çevresine o kadar yansıyacaktır. Ancak ayrıştırmayı ilerletmek aynı zamanda ayrıştırılan derinin kanlanmasında bozulma riskini de beraberinde getirir. Klasik yüz germe ameliyatında ayrıştırma derecesi, doku gerilimi çok iyi ayarlanmalıdır. Her ne kadar klasik bir ameliyat tekniği olsa da ciddi ameliyat tecrübesi gerektirir. Deri kanlanmasındaki bozulma riskinden dolayı bu ameliyat aktif sigara içen hastalarda yapılmaz.

Subkütan Yüz Germe Ve Smas Plikasyonu

Bu teknik yüz derisinde gevşeklik ve sarkmanın yanı sıra deri altı dokuların da ileri derecede gevşediği hastalar için uygundur. SMAS plikasyonu ameliyat tekniği klasik yüz germe ameliyatı ile neredeyse aynıdır. En önemli farkı yüzün derin dokularındaki gevşekliğin dokuyu kendi üzerine katlayan dikiş teknikleri (plikasyon) ile düzeltilmesidir. Klasik yüz germe ameliyatında deri gerginliği derin dokuları da bir miktar düzeltir. Derin dokuların hacimli ve fazlaca gevşek olduğu durumlarda tek başına deri gerginliğine güvenmek yetersiz kalabilir. Zira deri zamanla esneyecek ve derin doku gevşekliği nüks edecektir. Bu sorunu aşmak amacıyla SMAS plikasyonu ameliyatında deri ile derin dokular birbirinden ayrıştırılmasını takiben derin dokuların yüzeyinde dokuyu bir arada tutan plikasyon dikişleri uygulanır. İşlemin gerei kalanı klasik yüz germe ameliyatı ile aynıdır.

Çift Seviyeli Smas Plikasyonu

Bu ameliyat tekniği Doç. Dr. Ozan Bitik tarafından geliştirilerek tıp literatürüne girmiş bir ameliyat tekniğidir. Çift seviyeli SMAS plikasyonu işlemi yüzün dış ve iç kısımlarında iki farklı hat boyunca yapılarak işlemin etkinliğini, kalıcılığı ve ağız çevresindeki gücü belirgin olarak arttırılır. Plikasyonu iki seviyeye bölmenin iki temel avantajı vardır. Bu avantajların ilki plikasyonların daha dar ve daha zarif bir biçimde yapılmasının bir soncu olarak zeminde oluşan düzensizliklerin engellenmesidir. İkinci avantaj her plikasyon hattındaki doku basıncının dengeli olmasından ötürü kas disfonksiyonu, sinir sıkışması, derin doku dolaşım bozukluğu gibi olumsuz etkilerin ortadan kalkmasıdır.

Mini Yüz Germe

Mini yüz germe ameliyatı daha kısa izler ve daha sınırlı ayrıştırma ile yapılan bir yüz germe ameliyat tekniğidir. Mini yüz germe ameliyatındaki cerrahi işlemin sınırlı olmasının bir sonucu olarak izler kısadır, iyileşme süreci hızlıdır, şişlik ve morluk daha az görülür. Ancak mini yüz germe ameliyatının etkisi de kısıtlı, sınırlı ve nispeten kısa sürelidir. Mini yüz germe ameliyatı lokal anestezi altında yapılabilir ve hastalar aynı gün evlerine dönebilirler. Mini yüz germe ameliyatı için en uygun adaylar sadece yanak boyun geçişinde gevşemeden rahatsız olan, iş yoğunluğu sebebiyle daha uzun iyileşme sürecini tolere edemeyecek olan, 40’lı yaşlardaki, kadın bireylerdir. Mini yüz germe ameliyatında her ne kadar iz kısa olsa da izin en görünür kısmı olan kulak önündeki kısmı mevcuttur.

Derin Plan Kompozit Yüz Germe

Derin plan yüz germe ameliyatında doku ayrıştırma yüzün derin düzleminde gerçekleştirilir. Yüz derisi ve deri altındaki yüzeysel kas-bağ doku katmanı (SMAS) bir bütün olarak kaldırılır, hareketlendirilir ve tespit edilir. Bu işlemde deri ile SMAS bütünleşik kaldığı için deride gergin bir görünüm oluşmaz. Derin plan yüz germe ameliyatında yüzün yumuşak doku kitlesi bir bütün olarak daha genç bir pozisyona yükseltilir. Tespit yükünü derin dokular taşıdığı için iz kalitesi oldukça yüksektir. Derin plan yüz germe ameliyatında daha kalın bir doku kitlesi oluştuğu için doku kanlanması daha iyidir. Her ne kadar hiçbir hastaya ameliyat öncesi ve sonrası süreçte sigara kullanmasını tavsiye etmiyor olsak da bu ameliyat, sigara içen hastalar için doku güvenliği açısından tek uygun seçenektir. Derin plan yüz germe ameliyatı için en ugun adaylar yüz yaşlanmasının erken evrelerinde yer alan, deri yüzeyindeki yaşlanma belirtilerinin ve kırışıkların az olduğu, daha ziyade derin doku sarkmasından şikayetçi bireylerdir. Derin plan yüz germe ameliyatlarında cerrahi ayrıştırma, yüz sinirleri ile yakın ilişki içerisinde olduğu için bu ameliyatların sadece yüz estetiği alanında ileri tecrübe ve ihtisas sahibi plastik cerrahlar tarafından gerçekleştirilmesi gereklidir.

 

 

Yüksek Smas Flebi İle Yüz Germe (Hıgh Smas)

Bu ameliyatta deri ayrı bir katman, deri altı yüzeysel bağ doku ve kas katmanı (SMAS) ayrı bir katman olarak ayrıştırılır ve hazırlanır. Hastanın bireysel ihtiyaçlarına göre her iki katman farklı yönlerde hareketlendirilerek ilerletilir ve tespit edilir. Yüz germe ameliyatları içerisinde belki de en etkili ve en kalıcı seçenektir. Bu ameliyat Doç. Dr. Ozan Bitik’in yüz estetiği üst ihtisas eğitimi esnasında odaklandığı temel konu olup, uygun hastalarda tercih ettiği ilk tedavi seçenektir. Yüksek SMAS flebi ile yüz germe ameliyatı aynı anda hem yüzeysel hem de derin dokuları tedavi eder. Derin doku bir katman (flep) olarak kaldırıldığı için pürüzsüzdür. Yüksek SMAS flebi ile yüz germe (High SMAS) öğrenmesi ve uygulanması teknik açıdan zor bir ameliyattır. Tecrübesiz ellerde yüz sinirleri yaralanabilir.

Yüz Germe Ameliyatı Sonrası İyileşme Süreci

Yüz germe ameliyatı sonrasında 1-2 gün hastanede yatış gereklidir. Ameliyat sonrasında ilk 48 saat yüzünüzde koruyucu ve kanamayı önleyici bir maske olacaktır. Ameliyat sonrası süreçte hastalar 1-2. günlerde banyo yapabilir ve kişisel bakımlarını idame ettirebilirler. Birinci hafta civarında yüzünüzdeki dikişler alınacaktır. Yüz germe ameliyatı sonrası erken dönemde yüzünüzde gergin bir görünüm, şişlik ve morarma olması beklenilen bir durumdur. Bu problemler takip eden 10-14 gün içerisinde giderek azalacak ve üçüncü hafta civarında sosyal hayata dönüş mümkün olabilecektir. Hastalar ameliyat sonrasında saç modeli, makyaj ve çeşitli aksesuarlar yardımıyla bu süreyi daha da kısaltabilmektedir. Ameliyat sonrasında birinci haftada araba kullanabilir, 6. haftada spor faaliyetlerine geri dönebilirsiniz. Ameliyatın üçüncü ayında ilk kez standardize fotoğraflar ile estetik sonucu değerlendireceğimiz bir iyileşme seviyesine ulaşacaksınız. Final sonucu ise yaklaşık birinci yıl civarında görebileceğiz.

Alternatif ve Eş Zamanlı Tedaviler

Yaşlanan yüzün tedavisinde yüz germe ameliyatının bir alternatifi yoktur. Ameliyatsız uygulamalar maalesef ameliyat ile elde edilebilen faydaları sağlayamazlar. Yüz yaşlanması bütünsel bir biçimde gerçekleştiği için yüz gençleştirme ameliyatlarında genellikle yüz germe ameliyatını diğer yüz gençleştirme ameliyatları ile kombine ediyoruz. Yüz germe ameliyatı ile en sık kombine edilen ameliyatlar arasında üst ve alt göz kapağı ameliyatları, alın germe ameliyatı, boyun germe ameliyatı, orta yüz germe ameliyatı, ağız çevresi estetiği, yüze yağ doku enjeksiyonları, çene ucu estetiği ve burun estetiği sayılabilir. Yüz germe ameliyatı sonrasında elde edilen sonucun idame ettirilebilmesi için kimyasal soyma, yağ doku transferi, botox ve dolgu gibi tamamlayıcı işlemler uygulamaktayız.

“Yüz Germe Ameliyatının alternatifi ameliyat olmamaktır. Hiçbir medikal estetik işlem yüz germe ameliyatına eşdeğer sonuçlar ortaya çıkaramaz.”

Yüz Germe Ameliyatı Fiyatları

Yüz germe ameliyat fiyatları hasta faktörleri, hastane ücretleri, doktor tecrübesi ve teknik seçimi, kombine edilen diğer ameliyatlar gibi pek çok faktörden etkilenmektedir. Yüz germe ameliyat fiyatları hakkında detaylı bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.

Yüz Germe Ameliyatları hakkında daha detaylı bilgiye ulaşmak için web sitemizin BLOG bölümüne tıklayarak Doç.Dr.Ozan Bitik tarafından oluşturulan ve yüz estetiği alanında internetteki en kapsamlı Türkçe kaynaklardan birisi olan www.yeniyuzyenihayat.com‘a erişebilirsiniz.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

boyun-germe-ameliyati
Boyun Germe Ameliyatı

Boyun Germe Ameliyatı boyun bölgesindeki estetik sorunların iyileştirilmesinde kullan…

Devamını Oku
orta-yuz-germe
Orta Yüz Germe

Orta yüz bölgesindeki hacim kaybı ve yaşlanma sürecinde orta yüz yumuşak dokularının …

Devamını Oku
kepce-kulak-ameliyati
Kepçe Kulak Ameliyatı

Kepçe Kulak Estetiği ameliyatı, tıbbi adıyla otoplasti, kulağın öne doğru açık olduğu…

Devamını Oku