Boyun Germe Ameliyatı

Boyun Germe Ameliyatı boyun bölgesindeki estetik sorunların iyileştirilmesinde kullanılan cerrahi bir uygulamadır. Boyun bölgesinin estetik sorunları genellikle anatomik, yapısal problemlerden kaynaklanmaktadır ve düzeltilmeleri için bozuk olan anatominin cerrahi olarak düzeltilmesi gereklidir.

Boyun bölgesinde deri oldukça incedir. Boyun derisinin altında ince bir deri altı yağ doku katmanı bulunmaktadır. Deri altı yağ doku katmanı istisnai olarak çene altında kalınlaşabilir. Boyun derisinin altında boylu boyunca platysma adını verdiğimiz ince, perde biçimli bir kas vardır. Bu kas boynun en altından başlar ve yüzün ortasına kadar yükselir ve de yüzün SMAS katmanı ile devamlılık içerisindedir. Bunların dışında boyun bölgesinin derin kas yapıları, tükürük bezleri, derin yağ kompartımanları ve iskelet yapısı da boyun estetiğine yakından etki eder.

Boyun Estetiğinin Bozulma Nedenleri

Boyun estetiğinin bozulmasının sebepleri arasında;

  • Boyun derisinin gevşemesi ve sarkması
  • Boyundaki platysma kasının gevşemesi ve sarkması
  • Boyun deri altı yağ yastıklarında büyüme
  • Boyun kas altı yağ yastıklarında büyüme
  • Küçük çene iskeleti
  • Sarkık hyoid kemik yapısı
  • Büyümüş ve sarkmış tükrük bezleri sayılabilir.

Özellikle yüz yaşlanmasının ileri evrelerinde yüzün her iki yanındaki yumuşak dokular sarkarak çene altında birikim oluştururlar. Hastalar yanaklarını yukarı kaldırdığında çene altındaki ve boyundaki yığılmanın ve boyun derisi sarkmasının düzeldiğini gözlemleyebilirler. Bazen hastaların gıdı sarkması, gıdı yağlanması olarak tanımladıkları şey aslında dokuların sarkarak çene altı orta hatta birleşmesidir.

Boyun sarkması, gıdı oluşumu, çene hattı ile boyun geçişinin kaybolması kişiyi daha yaşlı ve yorgun gösterir. Bu sebeple yüz gençleştirme ameliyatlarının temel yapıtaşlarından birisi de boyun germe veya boyun estetiği ameliyatlarıdır.

Boyun Germe Ameliyatı için Kimler Uygun Birer Adaydır?

Boyun germe ameliyatı boyun bölgesindeki yaşlanmanın kişiyi olduğu yaştan daha ileride gösterdiği bireyler için uygundur. Boyun germe estetiği adayı kişilerin sağlıklı, sigara kullanmayan, gerçekçi beklentilere sahip bireyler olması tercih edilir. Yüz germe düşünen ve aynı zamanda boyun sarkması, boyun kırışıklıkları ve gıdı problemi olan kişiler yüz gere ameliyatı esnasında boyun germe ameliyatını da düşünmelidir. Aksi takdirde genç yüz/yaşlı boyun tablosu ortaya çıkar ki bu durum yüzün ameliyatlı olduğunu ele veren ipuçlarından birisidir.

Boyun Germe Ameliyatı Teknikleri

Boyun germe ameliyatı tek bir ameliyat değil, bir ameliyatlar grubunun ortak adıdır. Boyun estetiğinde hangi tekniğin hangi hasta için uygun olduğuna muayene esnasında hekim ve hasta birlikte karar verirler.

Yüz Germe Yoluyla Boyun Germe

Yüz germe yoluyla yapılan boyun germe ameliyatı boyun estetiğinin en sık gerçekleştirilen operasyonudur. Bu ameliyat yüz germe ameliyatı ile eş zamanlı olarak yapılır. Yüz germe ameliyatının kulak önü ve kulak arkasındaki kesiler kullanılarak, yandan orta hatta doğru boyuna ulaşılır. Boyun derisi platysma kasından ayrıştırılır. Platysma kasındaki gevşeklikler “korse” tekniği olarak adlandırılan dikiş teknikleri ile sıkılaştırılır. Sonrasında boyun derisi yana doğru gerilir ve deri fazlası kulak arkasından atılır. Bu ameliyat tekniği boyundaki deri fazlalığından, boyun derisi sarkmasından kurtulmanın en etkili ve “az izli” yoludur. Bu teknik sadece yüz germe yoluyla yapılabileceği için boyunda deri fazlası olan hastaların yüz germe ameliyatı esnasında boyun germeyi de isteyip istemediklerine çok iyi karar vermeleri gerekmektedir. Aksi takdirde ileride fikir değiştirip boyun germe ameliyatını da olmak istediğinizde yüz germe ameliyat izlerinin tekrarlanmasının gerekeceğini ve ameliyat maliyetinin artacağını bilmelisiniz.

Çene Altı Yoluyla Boyun Germe

Bu yaklaşımda çene altından 3-4 cm’lik bir kesi yapılır. Bu kesi yoluyla çene altındaki derialtı ve kas altı yağ dokusu eksiltilebilir. Platysma kası deriden ayrılır. Platysma kası dikiş teknikleri ile şekillendirilebilir. Özetle deri altındaki kas ve yağ dokularını şekillendirmeye yönelik bir işlemdir. İşlemden sonra boyun derisinin yeni boyun konturuna adapte olması beklenir. Bu teknik genç hastalarda özellikle de genç erkeklerde uygundur. Derinin gevşek ve sarkık olduğu, ileri yaş grubundaki hastalarda bu teknik uygun değildir. Deri fazlası atılmadığı için boyun derisinde katlantılar, kırışıklıklar, bantlar ve istenmeyen şekil değişiklikleri gözlenebilir. Çene altı yoluyla boyun germe yaptığımız erkek hastalarda çoğu zaman boyundan eksiltilen yağ dokusunun oluşturduğu hacim eksikliğini dengelemek amacıyla çene ucuna bir protez koymayı tercih ediyoruz.

Derin Plan Boyun Germe

Derin plan boyun germe ameliyatı derin plan yüz germe ameliyatının boyuna uzanması olarak düşünülebilir. Derin plan yüz germe esnasında yüzün SMAS katmanı altında ilerleriz. Bu ayrıştırma düzlemini boyuna doğru takip ettiğimiz zaman boyundaki platysma kasının altında ilerlemiş oluruz. Yüz germe ameliyatında SMAS katmanını yukarı doğru astığımız zaman bu çekme gücü platysma kası sayesinde boyuna iletilir ve boyun/çene altı adeta bir hamak gibi gerilir. Bu teknik yüz yaşlanmasının erken döneminde yer alan, boyunda deri altı yağ dokusu nispeten ince olan, boyun bantları belirgin, deri yüzey yaşlanması kısıtlı ve deri gevşekliği az olan 40-50 yaş arası bireyler için uygundur.

Derin Boyun Yapılarını Şekillendiren Boyun Germe

Boyun germe ameliyatı esnasında boyundaki derin kas yapılarındaki büyümeler, çene altı tükrük bezlerindeki büyüme ve sarkmalar, platysma kası altındaki yağ büyümeleri, boyun açısını belirleyen hyoid kemik problemleri düzeltilebilir. Derin boyun yapılarında sorun olan hastalarda bu sorunların düzeltilmemesi boyun germe ameliyat sonuçlarının eksik kalmasına yol açacaktır. Ancak derin boyun yapılarının şekillendirilmesi daha kapsamlı bir cerrahi ve ileri düzey bir ameliyat tecrübesi gerektirir ve de komplikasyonlar açısından klasik ameliyat yaklaşımlarından daha risklidir.

Açık Orta Hat Boyun Germe

Boyun derisi sarkmasının ileri seviyede olduğu, ileri yaş grubundaki hastalarda kullanılan bir tekniktir. Boyun orta hattından deri kesilerek çıkartılır ve dışarıdan bakıldığında görünen dikey bir kesi isi kalır. Boyun deri fazlasının, boyun deri sarkmasının klasik tekniklerle düzeltilemeyecek ölçüde olduğu durumlarda nadiren kullanılır.

Sadece Liposuction

Sadece liposuction (yağ emme) işlemi ile de boyun şekillendirilebilir. Çene altında 2-3 milimetrelik deliklerden yağlar alınır ve işlem sonrası bir hafta süreyle korse giyilir. İşlem lokal anestezi altında yapılabilmektedir. Plastik cerrahinin temel prensiplerinden birisi derinin sınırsız esneyebileceği ancak çok sınırlı toparlanabileceğidir. Kilo alma süreçlerinde boyun ve çene altı yağ dokusu büyüyüp deriyi de esnetebilir. Biz liposuction ile yağ dokusunu aldığımızda deride göreceli bir bolluk oluşur. Bu bolluk deriyi sarkık gösterir ve istenmeyen katlantılar ve kırışmalar oluşabilir. Bu deri fazlalığı özellikle de yüzü sağa sola çevirdiğinizde belirginleşebilir.

Liposuction ayrıca tabiatı itibarı ile kusurlu bir işlemdir ve her zaman geride pürüzler bırakır. Gıdı yağlanması olan, çene altında yağlanma olan, boyunda yağlanma olan hastalarda liposuction çok az miktarlarda, çok ince kanüller ile ve de sadece genç hastalarda uygulanmalıdır. İşlemin agresif yapılması sadece yüz ve boyun germe ameliyatı ile çözümlenebilecek sorunların ortaya çıkmasına sebebiyet verebilir. Derinin kasa yapışması ve deride skarlanma oluşması durumunda ameliyat ile dahi çözülemeyen pürüzler oluşabilir.

Liposuction + Çene Ucu İlerletme

Liposuction (yağ alma) işlemini genç hastalarda ve çok muhafazakâr bir biçimde yaptığımızdan bahsetmiştik. Bu hasta grubunda bile alınan yağ deride bir gevşeme yaratır. Çene altından, gıdı bölgesinden eksiltilen hacmi çenenin ucuna eklemek toplam hacmin azaltılmaksızın dağıtılabilmesine olanak verir. Bu amaçla çene altından alınan yağ çene ucuna transfer edilebildiği gibi çene ucuna protez koyularak veya genioplasti (çene kemiği ilerletme) ameliyatı ile de çene ucu ilerletilebilir.

Boyun Germe Ameliyat Hazırlığı ve Ameliyat Sonrası

Boyun germe ameliyatına hazırlık sürecinde tıbbi özgeçmişiniz, alerjiniz, sigara ve ilaç kullanımı konusunda doktorunuzu bilgilendirmelisiniz. Sigara kullanan hastalarda bu ameliyatın komplikasyonları artmaktadır. Boyun germe estetiği ameliyatı genel anestezi aile yapılmaktadır. Boyun gençleştirme ameliyatlarından sonra genellikle ameliyat sahasındaki kan ve sıvı birikimini dışarı tahliye eden birer dren kullanırız. Boyun germe ameliyatı sonrası derinin yeni boyun konturuna uyumlu iyileşmesini sağlayan korseler kullanılabilir. Drenler 2-3 gün, dikişler 5-7 gün arasında alınırlar. Boyun estetiği sonrasında şişlik ve morluk olması beklenilen bir durumdur ve 7-10 gün içerisinde morluklar sosyal hayata dönebileceğiniz düzeyde azalırlar. Boyun germe ameliyatı sonrasında 2-3 hafta istirahati takiben sosyal faaliyetlere geri dönülebilmektedir.

Boyun Germe Ameliyatının Alternatifleri ve Ek Tedaviler

Boyun germe ameliyatının cerrahi olmayan bir alternatifi yoktur. Boyundaki platysma kasının hiperaktif olduğu ve yüzü aşağıya çektiği durumlarda koruyucu olarak boyun botoksu uygulanabilir. Boyun germe ameliyatında pürüzsüz bir boyun yüzeyi elde etmek önemlidir. İple boyun germe teknikleri maalesef ameliyatlar ile elde edilebilenin çok altında ve tatminsizlik oluşturan sonuçlar vermektedir. Ameliyatsız boyun germe adıyla tanıtılan teknolojik cihazların da ameliyat ile karşılaştırılabilir ölçüde sonuç vermediğini bilmelisiniz. Boyun germe ameliyatlarının alternatifi ameliyat olmamak ve mevcut duruma razı olmaktır.

Boyun estetiğinde, boyun germe ameliyatına ek olarak kullandığımız bazı uygulamalar bulunmaktadır. Bunlar arasında en önde geleni çene ucu estetiği işlemleridir. Çene ucu estetiği boyun germe ameliyatının sonuçlarını daha da belirginleştirir.

Boyun germe ameliyatı genellikle yüz germe ameliyatı ile beraber bir bütün olarak yapılmaktadır. Bu kombinasyon her iki ameliyatın da ayrı ayrı etkinliğini ve doğallığını arttırmaktadır.

Boyun Germe Ameliyat Fiyatları

Boyun estetiğinde ameliyat fiyatları işlemin tipine, hastaneye ve doktorun tecrübesinde göre farklılık gösterir. Boyun estetiği fiyatlarını belirleyen bir diğer faktör beraberinde çene ucuna uygulama yapılıp yapılmadığıdır. Boyun germe fiyatları eşlik eden diğer ameliyatlardan da etkilenebilmektedir. Boyun estetiği ameliyatı ortalama fiyatları ile ilgili bilgi almak için iletişim numarasından bize ulaşabilirsiniz.

Boyun Germe Ameliyatları hakkında daha detaylı bilgiye almak için web sitemizin BLOG bölümüne tıklayarak Doç. Dr. Ozan Bitik tarafından oluşturulan ve yüz ve boyun estetiği alanında internetteki en kapsamlı Türkçe kaynaklardan birisi olan www.yeniyuzyenihayat.com‘a erişebilirsiniz.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

kepce-kulak-ameliyati
Kepçe Kulak Ameliyatı

Kepçe Kulak Estetiği ameliyatı, tıbbi adıyla otoplasti, kulağın öne doğru açık olduğu…

Devamını Oku
yuz-germe-ameliyati
Yüz Germe Ameliyatı

Yüz germe ameliyatı yaşlanan yüzün görünümünü iyileştirmek için uygulanan bir cerrahi…

Devamını Oku
alin-germe
Alın Germe

Alın germe/Kaş kaldırma ameliyatı alın bölgesinde yaşlanmaya bağlı belirtileri giderm…

Devamını Oku