Endoskopik Alın Germe | Doç. Dr. Ozan Bitik ile Yüz Estetiği Üzerine

Endoskopik alın germe, alın, şakak ve kaşların sınırlı cerrahi kesilerden özel bir görüntüleme sistemi ve özel cerrahi aletler yardımıyla kaldırıldığı bir ameliyat tekniğidir. Endoskopik alın germe ameliyatında saçlı deri içerisinde genellikle endoskopik aletlerin girişine olanak sağlayacak boyutta dört, beş adet ve iki üç santimetre uzunluğunda dikey kesiler yapılır. Alın ve şakak bölgesi aşağıda kaşlara kadar bağlı olduğu kemik yüzeyde serbestleştirilir. Kaşları Yerinde tutan bağ doku katmanları dikkatlice ayrıştırılır. Takiben alın, şakak, kaş ünitesi bir bütün halinde yükseltilerek kemiğin içerisinde açılan mikro tünellere tespit edilir. Endoskopik alın germe ameliyatı için ideal hasta grubu alın yaşlanmasında erken dönemlerindeki kaşlardaki düşüklüğün başlangıç düzeyinde olduğu ve alın yüksekliğinin altı santimetreden daha kısa olduğu bireylerdir. Endoskopik alın germe ameliyatlarının en önemli kullanım alanlarından birisi de üst göz kapağı ameliyatı sonrası oluşacak kaş düşüklüklerini engellenmesidir. Üst göz kapağında deri fazlası olan orta yaş grubu hastaların önemli bir kısmında alın şakak ve kaşlarda da düşüklük mevcuttur. Üst göz kapağında biriken deri ağırlık yaratır. Üst göz kapağı beyinde bir yardım sinyali gönderir Beyinde alnı kaplayan stor perdeye benzeyen geniş kasa kaşları kaldır emri diyorlar. Sonuç olarak istemsiz ve bilinç dışı bir refleks mekanizması ile kaşlarımızı yüksekte tutarız. Bu grupta eğer sadece üst göz kapağı ameliyatı yapılırsa ameliyattan sonra üst göz kapağı hafifler kapaktan beyne giden sinyal ortadan kalkar. Alın gevşer ve kaşlar orijinal düşük haline geri dönerler. Kaşların düşmesiyle beraber üst göz kapağının dış yarısındaki deri katlantısı sanki nüksetmiş gibi bir görünüm oluşur. Bu fenomeni dengelenmiş gizli kaş düşüklüğü diyoruz. Ve denge üst göz kapağı ameliyatıyla bozulunca gizli olan kaş düşüklüğü görünür kaş düşüklüğü haline dönüşüyor. Endoskopik alın germe işte bu mekanizma ile oluşması muhtemel kaş düşüklüklerini engellemek için ideal bir yöntemdir. Sarılanın aksine hedef kaşı yukarılara kaldırmak değil, bir üç milimetre kadar yükseltmek veya bazen sadece orjinal pozisyonunu korumaktır. Endoskopik alın germe tekniğinin en önemli avantajı klasik yaklaşımlarda saçlı deriyi boylu boyunca geçen uzun izlerin olmayışıdır. iyileşme süresi daha kısadır. İzler daha az dikkat çekicidir. Koronal ve saç çizgisi tekniklerinde neredeyse her zaman gördüğümüz saçlı derideki his değişikliklerini bu teknikte nadiren görürüz. Öte yandan endoskopik alın germe ameliyatı alın şakak ve kaş ünitesini bir bütün olarak ele aldığı için kaşlar şakak bölgesi ve alın ile bütüncül olarak yükselir ve doğal bir kaş konturu elde edilir. Bu teknik esnasında kaşları çatan kaslar zayıflatılabilir. Ve kaşlar arasındaki dikey kırışıklıklar azaltılabilir. Endoskopik tekniğin dezavantajı yöntemin etkisinin ve etkinin kalıcılığının klasik tekniklere göre daha sınırlı olmasıdır. Endoskopik teknik kaşlar ile saç çizgisi arasındaki mesafenin altı santimetreden yüksek ve alnın bombeli olduğu hasta grubunda iyi sonuç vermez. Endikasyonların zorlanması bir grup hastada beklenilenin altında sonuçların oluşmasına yol açar. Yetersiz sonuçların elde edildiği hastalarda ise endoskopik tekniğin farklı bir tespit yöntemiyle tekrarlanması ya da koronal veya saç çizgisi teknikleriyle ameliyatın tekrarlanması gerekebilir. Endoskopik alın germe ameliyatı ile ilgili detaylı bilgi almak ve bu tekniğin sizin için uygun olup olmadığını öğrenmek isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz. Sevgiyle kalın. Güzel kalın.