Lamellar High SMAS Yüz Germe | Doç. Dr. Ozan Bitik ile Yüz Estetiği Üzerine

Lamellar yüz germe ameliyatı için, yüz germe ameliyatlarının elli yıllık evriminin sonucunda aldığı en rafine ve en güncel biçimi diyebiliriz. Lamellar demek çok katmanlı demektir. High SMAS terimi ise yüzün smas adını verdiğimiz yüzeysel kas ve bağ doku katmanının mümkün olan en yüksek seviyeden ameliyata dahil edilmesi anlamına geliyor. Çok katmanlı yaklaşımda deri ayrı bir katman Smas ise ayrı bir katman olarak hazırlanıp ayrıştırılıyor. Bu sayede derin doku ve yüzeysel doku katmanları aynı ameliyatta farklı yönlerde hareket ettirilebiliyor. Bu tekniğin sağladığı avantaj derin dokuyu tam olarak yukarıya taşırken deriyi yüzeyindeki kırışıklıklara paralel ve hafif oblik yönde hareket ettirebiliyor olmamız. Bu teknik için ideal hasta grubu hem derin dokularda Yer çekimine bağlı sarkmaların belirgin olduğu hem de yüzey yaşlanmasının ileri olduğu bireyler. Bu hasta grubunda klasik deri bazlı germe ameliyatları derin doku yeterli olarak tedavi edemez. Kompozit deri plan ameliyatları ise yüzeyi etkisiz kalırlar. Bu nedenle her iki katmana da etki eden sentez bir ameliyatın gerekliliği oluşmuştur. Ameliyatı işte bu gereklilikten doğmuştur. Hem derin doku hem de yüzey yaşlanmasının belirgin olduğu bireylerde dokuyu direkt olarak yukarı çekmek bazı kırışıklıkların normalde olmadıkları bir yön ve bir pozisyon kazanmasına yol açabiliyor. Ameliyatında bu yan etkiyi görmüyoruz. Masasını verdiğimiz ameliyat tasarımında yanak kitlesi göz altından çene hattına kulak önünden burun yan duvarına kadar bir bütün olarak hareketlendirildiği için yanak ünitesinde en büyütücü sonucu elde edebiliyoruz. Yanak bir bütün olarak yukarı yönde hareket ettiği için bu ameliyat diğer hiçbir yüz germe ameliyatında olmayan iki avantajı beraberinde getiriyor. Bunlardan ilki yanak hareketinin alt göz kapağına da dolaylı olarak etki etmesi. İkincisi ise gençleşme etkisinin orta yüz bölgesine uzanım göstermesi. Ameliyatı diğer yüz gençleştirme ameliyatlarına kıyasla teknik açıdan daha zor ve bir miktar ameliyat süresinin uzun olduğu bir ameliyat. Bu nedenle özellikli bir eğitim ve cerrahi tecrübe gerektiriyor. İyileşme süresi kompozit derin plan yüz germeden biraz daha uzun ancak klasik yüz germe ameliyatlarından belirgin olarak daha kısa. Germe ameliyatı ile ilgili detaylı bilgi almak ve bu ameliyat için uygun bir aday olup olmadığınızı öğrenmek isterseniz bizimle iletişime geçelim Sevgiyle kalın, güzel kalın.